Tusbezol

אנא המתן בזמן שהמערכת מאתרת נתונים

טיסות מתל אביב, ישראל לפרנקפורט, גרמניה

נמצאו 200 תוצאות 01/07/2017 - 08/07/2017
תאריך המראה נחיתה פרטי הטיסה & זמן המתנה מספר טיסה & סוג מטוס מחיר
 • 01/07 08:00 11:30 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $411
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  08/07 19:50 21:15 פרנקפורט (FRA) - וינה (VIE) OS-126
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בוינה  
  09/07 10:25 14:55 וינה (VIE) - תל אביב (TLV) OS-857
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $411
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  08/07 21:50 23:10 פרנקפורט (FRA) - וינה (VIE) OS-7210
  Airbus A319
        עצירת ביניים: בוינה  
  09/07 10:25 14:55 וינה (VIE) - תל אביב (TLV) OS-857
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 08:00 11:30 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $411
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  08/07 16:50 18:10 פרנקפורט (FRA) - וינה (VIE) OS-7206
  Airbus A319
        עצירת ביניים: בוינה  
  09/07 10:25 14:55 וינה (VIE) - תל אביב (TLV) OS-857
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $411
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  08/07 19:50 21:15 פרנקפורט (FRA) - וינה (VIE) OS-126
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בוינה  
  09/07 10:25 14:55 וינה (VIE) - תל אביב (TLV) OS-857
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 08:00 11:30 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $411
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  08/07 21:50 23:10 פרנקפורט (FRA) - וינה (VIE) OS-7210
  Airbus A319
        עצירת ביניים: בוינה  
  09/07 10:25 14:55 וינה (VIE) - תל אביב (TLV) OS-857
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $411
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  08/07 16:50 18:10 פרנקפורט (FRA) - וינה (VIE) OS-7206
  Airbus A319
        עצירת ביניים: בוינה  
  09/07 10:25 14:55 וינה (VIE) - תל אביב (TLV) OS-857
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 08:00 11:30 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $415
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  08/07 14:00 19:00 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-694
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 08:00 11:30 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $415
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  08/07 18:00 23:00 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-690
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 08:00 11:30 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $415
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  08/07 10:20 15:20 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-686
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $415
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  08/07 18:00 23:00 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-690
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $415
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  08/07 14:00 19:00 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-694
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $415
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  08/07 10:20 15:20 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-686
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 08:00 11:30 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $419
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  08/07 13:00 13:55 פרנקפורט (FRA) - ציריך (ZRH) LX-3605
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בציריך  
  08/07 22:40 03:25 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-256
  Airbus A330-300
 • 01/07 08:00 11:30 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $419
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  08/07 18:25 19:20 פרנקפורט (FRA) - ציריך (ZRH) LX-3611
  Airbus A319
        עצירת ביניים: בציריך  
  08/07 22:40 03:25 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-256
  Airbus A330-300
 • 01/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $419
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  08/07 17:25 18:20 פרנקפורט (FRA) - ציריך (ZRH) LX-1075
  EMBRAER EMB 190 / EMB 195
        עצירת ביניים: בציריך  
  08/07 22:40 03:25 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-256
  Airbus A330-300
 • 01/07 08:00 11:30 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $419
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  08/07 20:50 21:45 פרנקפורט (FRA) - ציריך (ZRH) LX-1077
  EMBRAER EMB 190 / EMB 195
        עצירת ביניים: בציריך  
  09/07 09:45 14:35 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-252
  Airbus A330-300
 • 01/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $419
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  08/07 13:00 13:55 פרנקפורט (FRA) - ציריך (ZRH) LX-3605
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בציריך  
  08/07 22:40 03:25 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-256
  Airbus A330-300
 • 01/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $419
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  08/07 20:50 21:45 פרנקפורט (FRA) - ציריך (ZRH) LX-1077
  EMBRAER EMB 190 / EMB 195
        עצירת ביניים: בציריך  
  09/07 09:45 14:35 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-252
  Airbus A330-300
 • 01/07 08:00 11:30 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $419
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  08/07 17:25 18:20 פרנקפורט (FRA) - ציריך (ZRH) LX-1075
  EMBRAER EMB 190 / EMB 195
        עצירת ביניים: בציריך  
  08/07 22:40 03:25 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-256
  Airbus A330-300
 • 01/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $419
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  08/07 20:50 21:45 פרנקפורט (FRA) - ציריך (ZRH) LX-1077
  EMBRAER EMB 190 / EMB 195
        עצירת ביניים: בציריך  
  08/07 22:40 03:25 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-256
  Airbus A330-300
 • 01/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $419
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  08/07 18:25 19:20 פרנקפורט (FRA) - ציריך (ZRH) LX-3611
  Airbus A319
        עצירת ביניים: בציריך  
  08/07 22:40 03:25 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-256
  Airbus A330-300
 • 01/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $419
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  08/07 07:40 08:35 פרנקפורט (FRA) - ציריך (ZRH) LX-3601
  EMBRAER EMB 190 / EMB 195
        עצירת ביניים: בציריך  
  08/07 09:45 14:35 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-252
  Airbus A330-300
 • 01/07 08:00 11:30 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $419
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  08/07 20:50 21:45 פרנקפורט (FRA) - ציריך (ZRH) LX-1077
  EMBRAER EMB 190 / EMB 195
        עצירת ביניים: בציריך  
  08/07 22:40 03:25 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-256
  Airbus A330-300
 • 01/07 08:00 11:30 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $419
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  08/07 06:40 07:35 פרנקפורט (FRA) - ציריך (ZRH) LX-3613
  32A
        עצירת ביניים: בציריך  
  08/07 09:45 14:35 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-252
  Airbus A330-300
 • 01/07 08:00 11:30 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $419
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  08/07 07:40 08:35 פרנקפורט (FRA) - ציריך (ZRH) LX-3601
  EMBRAER EMB 190 / EMB 195
        עצירת ביניים: בציריך  
  08/07 09:45 14:35 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-252
  Airbus A330-300
 • 01/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $419
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  08/07 06:40 07:35 פרנקפורט (FRA) - ציריך (ZRH) LX-3613
  32A
        עצירת ביניים: בציריך  
  08/07 09:45 14:35 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-252
  Airbus A330-300
 • 01/07 08:00 11:30 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $444
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  08/07 16:25 17:20 פרנקפורט (FRA) - ציריך (ZRH) LX-3609
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בציריך  
  08/07 22:40 03:25 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-256
  Airbus A330-300
 • 01/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $444
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  08/07 16:25 17:20 פרנקפורט (FRA) - ציריך (ZRH) LX-3609
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בציריך  
  08/07 22:40 03:25 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-256
  Airbus A330-300
 • 01/07 04:50 08:05 תל אביב (TLV) - ברלין (TXL) AB-8381
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $457
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בברלין  
  01/07 12:55 14:20 ברלין (TXL) - פרנקפורט (FRA) AB-6585
  Airbus A320-100/200
  08/07 06:20 07:30 פרנקפורט (FRA) - ברלין (TXL) AB-6572
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בברלין  
  08/07 11:00 15:50 ברלין (TXL) - תל אביב (TLV) AB-8382
  Airbus A320-100/200
 • 01/07 17:10 20:25 תל אביב (TLV) - ברלין (TXL) AB-8383
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $457
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בברלין  
  01/07 21:35 22:45 ברלין (TXL) - פרנקפורט (FRA) AB-6601
  Airbus A320-100/200
  08/07 06:20 07:30 פרנקפורט (FRA) - ברלין (TXL) AB-6572
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בברלין  
  08/07 11:00 15:50 ברלין (TXL) - תל אביב (TLV) AB-8382
  Airbus A320-100/200
 • 01/07 04:50 08:05 תל אביב (TLV) - ברלין (TXL) AB-8381
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $457
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בברלין  
  01/07 08:50 10:05 ברלין (TXL) - פרנקפורט (FRA) AB-6577
  Airbus A320-100/200
  08/07 06:20 07:30 פרנקפורט (FRA) - ברלין (TXL) AB-6572
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בברלין  
  08/07 11:00 15:50 ברלין (TXL) - תל אביב (TLV) AB-8382
  Airbus A320-100/200
 • 01/07 08:00 11:30 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $463
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  08/07 16:50 18:10 פרנקפורט (FRA) - וינה (VIE) OS-7206
  Airbus A319
        עצירת ביניים: בוינה  
  08/07 20:25 00:50 וינה (VIE) - תל אביב (TLV) OS-859
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $463
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  08/07 16:50 18:10 פרנקפורט (FRA) - וינה (VIE) OS-7206
  Airbus A319
        עצירת ביניים: בוינה  
  08/07 20:25 00:50 וינה (VIE) - תל אביב (TLV) OS-859
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 08:00 11:30 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $463
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  08/07 17:50 19:20 פרנקפורט (FRA) - וינה (VIE) OS-132
  Airbus A319
        עצירת ביניים: בוינה  
  08/07 20:25 00:50 וינה (VIE) - תל אביב (TLV) OS-859
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $463
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  08/07 17:50 19:20 פרנקפורט (FRA) - וינה (VIE) OS-132
  Airbus A319
        עצירת ביניים: בוינה  
  08/07 20:25 00:50 וינה (VIE) - תל אביב (TLV) OS-859
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $467
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  08/07 08:15 09:10 פרנקפורט (FRA) - מינכן (MUC) LH-96
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: במינכן  
  08/07 12:05 16:40 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-688
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 08:00 11:30 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $467
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  08/07 20:15 21:10 פרנקפורט (FRA) - מינכן (MUC) LH-120
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: במינכן  
  08/07 23:00 03:35 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-680
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 08:00 11:30 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $467
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  08/07 08:15 09:10 פרנקפורט (FRA) - מינכן (MUC) LH-96
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: במינכן  
  08/07 12:05 16:40 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-688
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 08:00 11:30 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $467
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  08/07 21:15 22:10 פרנקפורט (FRA) - מינכן (MUC) LH-122
  Airbus A319
        עצירת ביניים: במינכן  
  08/07 23:00 03:35 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-680
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $467
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  08/07 21:15 22:10 פרנקפורט (FRA) - מינכן (MUC) LH-122
  Airbus A319
        עצירת ביניים: במינכן  
  08/07 23:00 03:35 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-680
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $467
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  08/07 20:15 21:10 פרנקפורט (FRA) - מינכן (MUC) LH-120
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: במינכן  
  08/07 23:00 03:35 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-680
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 06:15 09:10 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) OS-860
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $477
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  01/07 15:10 16:40 וינה (VIE) - פרנקפורט (FRA) OS-131
  Airbus A319
  08/07 21:50 23:10 פרנקפורט (FRA) - וינה (VIE) OS-7210
  Airbus A319
        עצירת ביניים: בוינה  
  09/07 10:25 14:55 וינה (VIE) - תל אביב (TLV) OS-857
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 06:55 09:55 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-681
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $479
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  01/07 12:00 13:00 מינכן (MUC) - פרנקפורט (FRA) LH-105
  Airbus A320-100/200
  08/07 18:25 19:20 פרנקפורט (FRA) - ציריך (ZRH) LX-3611
  Airbus A319
        עצירת ביניים: בציריך  
  08/07 22:40 03:25 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-256
  Airbus A330-300
 • 01/07 06:55 09:55 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-681
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $479
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  01/07 11:00 12:00 מינכן (MUC) - פרנקפורט (FRA) LH-103
  Airbus A321-100/200
  08/07 18:25 19:20 פרנקפורט (FRA) - ציריך (ZRH) LX-3611
  Airbus A319
        עצירת ביניים: בציריך  
  08/07 22:40 03:25 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-256
  Airbus A330-300
 • 01/07 06:55 09:55 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-681
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $479
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  01/07 14:00 15:00 מינכן (MUC) - פרנקפורט (FRA) LH-109
  32A
  08/07 18:25 19:20 פרנקפורט (FRA) - ציריך (ZRH) LX-3611
  Airbus A319
        עצירת ביניים: בציריך  
  08/07 22:40 03:25 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-256
  Airbus A330-300
 • 01/07 06:55 09:55 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-681
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $479
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  01/07 14:00 15:00 מינכן (MUC) - פרנקפורט (FRA) LH-109
  32A
  08/07 17:25 18:20 פרנקפורט (FRA) - ציריך (ZRH) LX-1075
  EMBRAER EMB 190 / EMB 195
        עצירת ביניים: בציריך  
  08/07 22:40 03:25 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-256
  Airbus A330-300
 • 01/07 06:55 09:55 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-681
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $479
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  01/07 14:00 15:00 מינכן (MUC) - פרנקפורט (FRA) LH-109
  32A
  08/07 06:40 07:35 פרנקפורט (FRA) - ציריך (ZRH) LX-3613
  32A
        עצירת ביניים: בציריך  
  08/07 09:45 14:35 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-252
  Airbus A330-300
 • 01/07 06:55 09:55 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-681
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $479
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  01/07 12:00 13:00 מינכן (MUC) - פרנקפורט (FRA) LH-105
  Airbus A320-100/200
  08/07 17:25 18:20 פרנקפורט (FRA) - ציריך (ZRH) LX-1075
  EMBRAER EMB 190 / EMB 195
        עצירת ביניים: בציריך  
  08/07 22:40 03:25 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-256
  Airbus A330-300
 • 01/07 06:55 09:55 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-681
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $479
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  01/07 11:00 12:00 מינכן (MUC) - פרנקפורט (FRA) LH-103
  Airbus A321-100/200
  08/07 17:25 18:20 פרנקפורט (FRA) - ציריך (ZRH) LX-1075
  EMBRAER EMB 190 / EMB 195
        עצירת ביניים: בציריך  
  08/07 22:40 03:25 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-256
  Airbus A330-300
 • 01/07 06:55 09:55 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-681
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $479
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  01/07 12:00 13:00 מינכן (MUC) - פרנקפורט (FRA) LH-105
  Airbus A320-100/200
  08/07 06:40 07:35 פרנקפורט (FRA) - ציריך (ZRH) LX-3613
  32A
        עצירת ביניים: בציריך  
  08/07 09:45 14:35 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-252
  Airbus A330-300
 • 01/07 06:55 09:55 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-681
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $479
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  01/07 12:00 13:00 מינכן (MUC) - פרנקפורט (FRA) LH-105
  Airbus A320-100/200
  08/07 20:50 21:45 פרנקפורט (FRA) - ציריך (ZRH) LX-1077
  EMBRAER EMB 190 / EMB 195
        עצירת ביניים: בציריך  
  08/07 22:40 03:25 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-256
  Airbus A330-300
 • 01/07 06:55 09:55 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-681
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $479
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  01/07 11:00 12:00 מינכן (MUC) - פרנקפורט (FRA) LH-103
  Airbus A321-100/200
  08/07 20:50 21:45 פרנקפורט (FRA) - ציריך (ZRH) LX-1077
  EMBRAER EMB 190 / EMB 195
        עצירת ביניים: בציריך  
  08/07 22:40 03:25 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-256
  Airbus A330-300
 • 01/07 06:55 09:55 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-681
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $479
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  01/07 11:00 12:00 מינכן (MUC) - פרנקפורט (FRA) LH-103
  Airbus A321-100/200
  08/07 07:40 08:35 פרנקפורט (FRA) - ציריך (ZRH) LX-3601
  EMBRAER EMB 190 / EMB 195
        עצירת ביניים: בציריך  
  08/07 09:45 14:35 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-252
  Airbus A330-300
 • 01/07 06:55 09:55 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-681
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $479
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  01/07 14:00 15:00 מינכן (MUC) - פרנקפורט (FRA) LH-109
  32A
  08/07 20:50 21:45 פרנקפורט (FRA) - ציריך (ZRH) LX-1077
  EMBRAER EMB 190 / EMB 195
        עצירת ביניים: בציריך  
  08/07 22:40 03:25 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-256
  Airbus A330-300
 • 01/07 06:55 09:55 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-681
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $479
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  01/07 11:00 12:00 מינכן (MUC) - פרנקפורט (FRA) LH-103
  Airbus A321-100/200
  08/07 06:40 07:35 פרנקפורט (FRA) - ציריך (ZRH) LX-3613
  32A
        עצירת ביניים: בציריך  
  08/07 09:45 14:35 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-252
  Airbus A330-300
 • 01/07 06:55 09:55 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-681
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $479
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  01/07 12:00 13:00 מינכן (MUC) - פרנקפורט (FRA) LH-105
  Airbus A320-100/200
  08/07 07:40 08:35 פרנקפורט (FRA) - ציריך (ZRH) LX-3601
  EMBRAER EMB 190 / EMB 195
        עצירת ביניים: בציריך  
  08/07 09:45 14:35 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-252
  Airbus A330-300
 • 01/07 06:55 09:55 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-681
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $479
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  01/07 14:00 15:00 מינכן (MUC) - פרנקפורט (FRA) LH-109
  32A
  08/07 07:40 08:35 פרנקפורט (FRA) - ציריך (ZRH) LX-3601
  EMBRAER EMB 190 / EMB 195
        עצירת ביניים: בציריך  
  08/07 09:45 14:35 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-252
  Airbus A330-300
 • 01/07 08:00 11:30 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $503
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  08/07 10:15 11:10 פרנקפורט (FRA) - מינכן (MUC) LH-100
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: במינכן  
  08/07 12:05 16:40 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-688
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $503
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  08/07 10:15 11:10 פרנקפורט (FRA) - מינכן (MUC) LH-100
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: במינכן  
  08/07 12:05 16:40 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-688
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $504
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  08/07 15:50 17:10 פרנקפורט (FRA) - וינה (VIE) OS-7208
  Airbus A319
        עצירת ביניים: בוינה  
  08/07 20:25 00:50 וינה (VIE) - תל אביב (TLV) OS-859
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 08:00 11:30 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $504
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  08/07 15:50 17:10 פרנקפורט (FRA) - וינה (VIE) OS-7208
  Airbus A319
        עצירת ביניים: בוינה  
  08/07 20:25 00:50 וינה (VIE) - תל אביב (TLV) OS-859
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 06:55 09:55 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-681
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $504
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  01/07 14:00 15:00 מינכן (MUC) - פרנקפורט (FRA) LH-109
  32A
  08/07 16:25 17:20 פרנקפורט (FRA) - ציריך (ZRH) LX-3609
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בציריך  
  08/07 22:40 03:25 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-256
  Airbus A330-300
 • 01/07 06:55 09:55 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-681
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $504
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  01/07 12:00 13:00 מינכן (MUC) - פרנקפורט (FRA) LH-105
  Airbus A320-100/200
  08/07 16:25 17:20 פרנקפורט (FRA) - ציריך (ZRH) LX-3609
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בציריך  
  08/07 22:40 03:25 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-256
  Airbus A330-300
 • 01/07 06:55 09:55 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-681
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $504
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  01/07 11:00 12:00 מינכן (MUC) - פרנקפורט (FRA) LH-103
  Airbus A321-100/200
  08/07 16:25 17:20 פרנקפורט (FRA) - ציריך (ZRH) LX-3609
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בציריך  
  08/07 22:40 03:25 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-256
  Airbus A330-300
 • 01/07 06:55 09:55 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-681
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $523
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  01/07 12:00 13:00 מינכן (MUC) - פרנקפורט (FRA) LH-105
  Airbus A320-100/200
  08/07 16:50 18:10 פרנקפורט (FRA) - וינה (VIE) OS-7206
  Airbus A319
        עצירת ביניים: בוינה  
  08/07 20:25 00:50 וינה (VIE) - תל אביב (TLV) OS-859
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 06:55 09:55 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-681
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $523
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  01/07 14:00 15:00 מינכן (MUC) - פרנקפורט (FRA) LH-109
  32A
  08/07 16:50 18:10 פרנקפורט (FRA) - וינה (VIE) OS-7206
  Airbus A319
        עצירת ביניים: בוינה  
  08/07 20:25 00:50 וינה (VIE) - תל אביב (TLV) OS-859
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 06:55 09:55 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-681
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $523
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  01/07 11:00 12:00 מינכן (MUC) - פרנקפורט (FRA) LH-103
  Airbus A321-100/200
  08/07 16:50 18:10 פרנקפורט (FRA) - וינה (VIE) OS-7206
  Airbus A319
        עצירת ביניים: בוינה  
  08/07 20:25 00:50 וינה (VIE) - תל אביב (TLV) OS-859
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 06:55 09:55 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-681
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $523
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  01/07 14:00 15:00 מינכן (MUC) - פרנקפורט (FRA) LH-109
  32A
  08/07 17:50 19:20 פרנקפורט (FRA) - וינה (VIE) OS-132
  Airbus A319
        עצירת ביניים: בוינה  
  08/07 20:25 00:50 וינה (VIE) - תל אביב (TLV) OS-859
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 06:55 09:55 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-681
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $523
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  01/07 11:00 12:00 מינכן (MUC) - פרנקפורט (FRA) LH-103
  Airbus A321-100/200
  08/07 17:50 19:20 פרנקפורט (FRA) - וינה (VIE) OS-132
  Airbus A319
        עצירת ביניים: בוינה  
  08/07 20:25 00:50 וינה (VIE) - תל אביב (TLV) OS-859
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 06:55 09:55 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-681
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $523
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  01/07 12:00 13:00 מינכן (MUC) - פרנקפורט (FRA) LH-105
  Airbus A320-100/200
  08/07 17:50 19:20 פרנקפורט (FRA) - וינה (VIE) OS-132
  Airbus A319
        עצירת ביניים: בוינה  
  08/07 20:25 00:50 וינה (VIE) - תל אביב (TLV) OS-859
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 06:55 09:55 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-681
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $525
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  01/07 12:00 13:00 מינכן (MUC) - פרנקפורט (FRA) LH-105
  Airbus A320-100/200
  08/07 14:00 19:00 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-694
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 06:55 09:55 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-681
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $525
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  01/07 12:00 13:00 מינכן (MUC) - פרנקפורט (FRA) LH-105
  Airbus A320-100/200
  08/07 18:00 23:00 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-690
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 06:55 09:55 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-681
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $525
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  01/07 14:00 15:00 מינכן (MUC) - פרנקפורט (FRA) LH-109
  32A
  08/07 14:00 19:00 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-694
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 06:55 09:55 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-681
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $525
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  01/07 11:00 12:00 מינכן (MUC) - פרנקפורט (FRA) LH-103
  Airbus A321-100/200
  08/07 18:00 23:00 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-690
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 06:55 09:55 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-681
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $525
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  01/07 14:00 15:00 מינכן (MUC) - פרנקפורט (FRA) LH-109
  32A
  08/07 18:00 23:00 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-690
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 06:55 09:55 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-681
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $525
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  01/07 11:00 12:00 מינכן (MUC) - פרנקפורט (FRA) LH-103
  Airbus A321-100/200
  08/07 10:20 15:20 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-686
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 06:55 09:55 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-681
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $525
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  01/07 11:00 12:00 מינכן (MUC) - פרנקפורט (FRA) LH-103
  Airbus A321-100/200
  08/07 14:00 19:00 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-694
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 06:55 09:55 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-681
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $525
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  01/07 12:00 13:00 מינכן (MUC) - פרנקפורט (FRA) LH-105
  Airbus A320-100/200
  08/07 10:20 15:20 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-686
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 06:55 09:55 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-681
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $525
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  01/07 14:00 15:00 מינכן (MUC) - פרנקפורט (FRA) LH-109
  32A
  08/07 10:20 15:20 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-686
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 16:10 19:00 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) OS-858
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $527
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  01/07 20:10 21:40 וינה (VIE) - פרנקפורט (FRA) OS-127
  Airbus A320-100/200
  08/07 10:20 15:20 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-686
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 16:10 19:00 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) OS-858
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $527
  לפרטים