Tusbezol

אנא המתן בזמן שהמערכת מאתרת נתונים

טיסות מתל אביב, ישראל להלסינקי, פינלנד

נמצאו 158 תוצאות 02/07/2017 - 09/07/2017
תאריך המראה נחיתה פרטי הטיסה & זמן המתנה מספר טיסה & סוג מטוס מחיר
 • 02/07 17:10 20:25 תל אביב (TLV) - ברלין (TXL) AB-8383
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $469
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בברלין  
  03/07 08:40 11:35 ברלין (TXL) - הלסינקי (HEL) AB-8072
  Airbus A320-100/200
  09/07 19:50 20:45 הלסינקי (HEL) - ברלין (TXL) AB-8077
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בברלין  
  10/07 11:00 15:50 ברלין (TXL) - תל אביב (TLV) AB-8382
  Airbus A320-100/200
 • 02/07 17:10 20:25 תל אביב (TLV) - ברלין (TXL) AB-8383
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $481
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בברלין  
  03/07 08:40 11:35 ברלין (TXL) - הלסינקי (HEL) AB-8072
  Airbus A320-100/200
  09/07 06:55 07:55 הלסינקי (HEL) - ברלין (TXL) AB-8071
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בברלין  
  09/07 11:00 15:50 ברלין (TXL) - תל אביב (TLV) AB-8382
  Airbus A320-100/200
 • 02/07 17:10 20:25 תל אביב (TLV) - ברלין (TXL) AB-8383
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $486
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בברלין  
  03/07 16:15 19:10 ברלין (TXL) - הלסינקי (HEL) AB-8076
  Airbus A320-100/200
  09/07 19:50 20:45 הלסינקי (HEL) - ברלין (TXL) AB-8077
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בברלין  
  10/07 11:00 15:50 ברלין (TXL) - תל אביב (TLV) AB-8382
  Airbus A320-100/200
 • 02/07 17:10 20:25 תל אביב (TLV) - ברלין (TXL) AB-8383
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $486
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בברלין  
  03/07 08:40 11:35 ברלין (TXL) - הלסינקי (HEL) AB-8072
  Airbus A320-100/200
  09/07 12:15 13:10 הלסינקי (HEL) - ברלין (TXL) AB-8073
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בברלין  
  10/07 11:00 15:50 ברלין (TXL) - תל אביב (TLV) AB-8382
  Airbus A320-100/200
 • 02/07 17:10 20:25 תל אביב (TLV) - ברלין (TXL) AB-8383
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $495
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בברלין  
  02/07 21:25 00:20 ברלין (TXL) - הלסינקי (HEL) AB-8070
  Airbus A320-100/200
  09/07 19:50 20:45 הלסינקי (HEL) - ברלין (TXL) AB-8077
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בברלין  
  10/07 11:00 15:50 ברלין (TXL) - תל אביב (TLV) AB-8382
  Airbus A320-100/200
 • 02/07 17:10 20:25 תל אביב (TLV) - ברלין (TXL) AB-8383
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $499
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בברלין  
  03/07 16:15 19:10 ברלין (TXL) - הלסינקי (HEL) AB-8076
  Airbus A320-100/200
  09/07 06:55 07:55 הלסינקי (HEL) - ברלין (TXL) AB-8071
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בברלין  
  09/07 11:00 15:50 ברלין (TXL) - תל אביב (TLV) AB-8382
  Airbus A320-100/200
 • 02/07 17:10 20:25 תל אביב (TLV) - ברלין (TXL) AB-8383
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $504
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בברלין  
  03/07 16:15 19:10 ברלין (TXL) - הלסינקי (HEL) AB-8076
  Airbus A320-100/200
  09/07 12:15 13:10 הלסינקי (HEL) - ברלין (TXL) AB-8073
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בברלין  
  10/07 11:00 15:50 ברלין (TXL) - תל אביב (TLV) AB-8382
  Airbus A320-100/200
 • 02/07 17:10 20:25 תל אביב (TLV) - ברלין (TXL) AB-8383
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $504
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בברלין  
  03/07 08:40 11:35 ברלין (TXL) - הלסינקי (HEL) AB-8072
  Airbus A320-100/200
  09/07 16:20 17:10 הלסינקי (HEL) - ברלין (TXL) AB-8075
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בברלין  
  10/07 11:00 15:50 ברלין (TXL) - תל אביב (TLV) AB-8382
  Airbus A320-100/200
 • 02/07 17:10 20:25 תל אביב (TLV) - ברלין (TXL) AB-8383
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $504
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בברלין  
  03/07 11:30 14:25 ברלין (TXL) - הלסינקי (HEL) AB-8074
  Airbus A320-100/200
  09/07 19:50 20:45 הלסינקי (HEL) - ברלין (TXL) AB-8077
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בברלין  
  10/07 11:00 15:50 ברלין (TXL) - תל אביב (TLV) AB-8382
  Airbus A320-100/200
 • 02/07 17:10 20:25 תל אביב (TLV) - ברלין (TXL) AB-8383
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $507
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בברלין  
  02/07 21:25 00:20 ברלין (TXL) - הלסינקי (HEL) AB-8070
  Airbus A320-100/200
  09/07 06:55 07:55 הלסינקי (HEL) - ברלין (TXL) AB-8071
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בברלין  
  09/07 11:00 15:50 ברלין (TXL) - תל אביב (TLV) AB-8382
  Airbus A320-100/200
 • 02/07 17:10 20:25 תל אביב (TLV) - ברלין (TXL) AB-8383
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $512
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בברלין  
  02/07 21:25 00:20 ברלין (TXL) - הלסינקי (HEL) AB-8070
  Airbus A320-100/200
  09/07 12:15 13:10 הלסינקי (HEL) - ברלין (TXL) AB-8073
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בברלין  
  10/07 11:00 15:50 ברלין (TXL) - תל אביב (TLV) AB-8382
  Airbus A320-100/200
 • 02/07 21:45 00:05 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-789
  Airbus A330-300
  מחיר:
  $519
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  03/07 07:55 11:25 איסטנבול (IST) - הלסינקי (HEL) TK-1761
  Airbus A321-100/200
  09/07 19:15 22:40 הלסינקי (HEL) - איסטנבול (IST) TK-1764
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  10/07 20:20 22:35 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-790
  Airbus A321-100/200
 • 02/07 01:05 05:10 תל אביב (TLV) - MOSCO (SVO) SU-505
  Boeing 777-300ER
  מחיר:
  $523
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בMOSCO  
  02/07 18:20 20:05 MOSCO (SVO) - הלסינקי (HEL) SU-2200
  Airbus A321-100/200
  09/07 13:25 15:05 הלסינקי (HEL) - MOSCO (SVO) SU-2207
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בMOSCO  
  10/07 01:15 05:25 MOSCO (SVO) - תל אביב (TLV) SU-500
  32B
 • 02/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $564
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  02/07 09:40 13:05 פרנקפורט (FRA) - הלסינקי (HEL) LH-848
  32A
  09/07 18:05 19:35 הלסינקי (HEL) - פרנקפורט (FRA) LH-851
  32A
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  10/07 10:20 15:20 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-686
  Airbus A321-100/200
 • 02/07 21:45 00:05 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-789
  Airbus A330-300
  מחיר:
  $571
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  03/07 07:55 11:25 איסטנבול (IST) - הלסינקי (HEL) TK-1761
  Airbus A321-100/200
  09/07 19:15 22:40 הלסינקי (HEL) - איסטנבול (IST) TK-1764
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  10/07 01:40 03:50 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-792
  Airbus A321-100/200
 • 02/07 17:10 20:25 תל אביב (TLV) - ברלין (TXL) AB-8383
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $598
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בברלין  
  02/07 21:25 00:20 ברלין (TXL) - הלסינקי (HEL) AB-8070
  Airbus A320-100/200
  09/07 07:50 08:45 הלסינקי (HEL) - ברלין (TXL) AB-5619
  EMBRAER EMB 190 / EMB 195
        עצירת ביניים: בברלין  
  09/07 11:00 15:50 ברלין (TXL) - תל אביב (TLV) AB-8382
  Airbus A320-100/200
 • 02/07 21:45 00:05 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-789
  Airbus A330-300
  מחיר:
  $602
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  03/07 07:55 11:25 איסטנבול (IST) - הלסינקי (HEL) TK-1761
  Airbus A321-100/200
  09/07 19:15 22:40 הלסינקי (HEL) - איסטנבול (IST) TK-1764
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  10/07 00:15 02:20 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-810
  Airbus A321-100/200
 • 02/07 04:50 08:05 תל אביב (TLV) - ברלין (TXL) AB-8381
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $612
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בברלין  
  02/07 12:40 15:35 ברלין (TXL) - הלסינקי (HEL) AB-8074
  Airbus A320-100/200
  09/07 06:55 07:55 הלסינקי (HEL) - ברלין (TXL) AB-8071
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בברלין  
  09/07 11:00 15:50 ברלין (TXL) - תל אביב (TLV) AB-8382
  Airbus A320-100/200
 • 02/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $616
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  02/07 09:40 13:05 פרנקפורט (FRA) - הלסינקי (HEL) LH-848
  32A
  09/07 06:00 07:30 הלסינקי (HEL) - מינכן (MUC) LH-2467
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: במינכן  
  09/07 12:05 16:40 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-688
  Airbus A321-100/200
 • 02/07 01:05 05:10 תל אביב (TLV) - MOSCO (SVO) SU-505
  Boeing 777-300ER
  מחיר:
  $618
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בMOSCO  
  02/07 11:50 13:30 MOSCO (SVO) - הלסינקי (HEL) SU-3960
  EMBRAER EMB 190 / EMB 195
  09/07 13:25 15:05 הלסינקי (HEL) - MOSCO (SVO) SU-2207
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בMOSCO  
  09/07 18:25 22:40 MOSCO (SVO) - תל אביב (TLV) SU-504
  Boeing 777-300ER
 • 02/07 07:50 12:00 תל אביב (TLV) - MOSCO (SVO) SU-501
  32B
  מחיר:
  $618
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בMOSCO  
  02/07 20:30 22:15 MOSCO (SVO) - הלסינקי (HEL) SU-3962
  EMBRAER EMB 190 / EMB 195
  09/07 13:25 15:05 הלסינקי (HEL) - MOSCO (SVO) SU-2207
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בMOSCO  
  09/07 18:25 22:40 MOSCO (SVO) - תל אביב (TLV) SU-504
  Boeing 777-300ER
 • 02/07 07:50 12:00 תל אביב (TLV) - MOSCO (SVO) SU-501
  32B
  מחיר:
  $618
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בMOSCO  
  02/07 18:20 20:05 MOSCO (SVO) - הלסינקי (HEL) SU-2200
  Airbus A321-100/200
  09/07 13:25 15:05 הלסינקי (HEL) - MOSCO (SVO) SU-2207
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בMOSCO  
  09/07 18:25 22:40 MOSCO (SVO) - תל אביב (TLV) SU-504
  Boeing 777-300ER
 • 02/07 17:10 20:25 תל אביב (TLV) - ברלין (TXL) AB-8383
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $622
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בברלין  
  02/07 21:25 00:20 ברלין (TXL) - הלסינקי (HEL) AB-8070
  Airbus A320-100/200
  09/07 19:50 20:45 הלסינקי (HEL) - ברלין (TXL) AB-8077
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בברלין  
  09/07 22:35 03:35 ברלין (TXL) - תל אביב (TLV) AB-8380
  Airbus A320-100/200
 • 02/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $622
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  02/07 09:40 13:05 פרנקפורט (FRA) - הלסינקי (HEL) LH-848
  32A
  09/07 13:50 15:20 הלסינקי (HEL) - פרנקפורט (FRA) LH-849
  32A
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  09/07 18:00 23:00 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-690
  Airbus A321-100/200
 • 02/07 08:40 10:55 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-865
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $628
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  02/07 14:55 18:20 איסטנבול (IST) - הלסינקי (HEL) TK-1763
  32B
  09/07 19:15 22:40 הלסינקי (HEL) - איסטנבול (IST) TK-1764
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  10/07 01:40 03:50 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-792
  Airbus A321-100/200
 • 02/07 05:00 07:15 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-793
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $628
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  02/07 14:55 18:20 איסטנבול (IST) - הלסינקי (HEL) TK-1763
  32B
  09/07 19:15 22:40 הלסינקי (HEL) - איסטנבול (IST) TK-1764
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  10/07 01:40 03:50 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-792
  Airbus A321-100/200
 • 02/07 07:20 09:35 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-811
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $628
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  02/07 14:55 18:20 איסטנבול (IST) - הלסינקי (HEL) TK-1763
  32B
  09/07 19:15 22:40 הלסינקי (HEL) - איסטנבול (IST) TK-1764
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  10/07 01:40 03:50 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-792
  Airbus A321-100/200
 • 02/07 04:50 08:05 תל אביב (TLV) - ברלין (TXL) AB-8381
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $641
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בברלין  
  02/07 16:15 19:10 ברלין (TXL) - הלסינקי (HEL) AB-8076
  Airbus A320-100/200
  09/07 06:55 07:55 הלסינקי (HEL) - ברלין (TXL) AB-8071
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בברלין  
  09/07 11:00 15:50 ברלין (TXL) - תל אביב (TLV) AB-8382
  Airbus A320-100/200
 • 02/07 04:50 08:05 תל אביב (TLV) - ברלין (TXL) AB-8381
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $649
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בברלין  
  02/07 13:15 16:05 ברלין (TXL) - הלסינקי (HEL) AB-5618
  Airbus A319
  09/07 06:55 07:55 הלסינקי (HEL) - ברלין (TXL) AB-8071
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בברלין  
  09/07 11:00 15:50 ברלין (TXL) - תל אביב (TLV) AB-8382
  Airbus A320-100/200
 • 02/07 04:50 08:05 תל אביב (TLV) - ברלין (TXL) AB-8381
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $649
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בברלין  
  02/07 09:50 12:40 ברלין (TXL) - הלסינקי (HEL) AB-5638
  EMBRAER EMB 190 / EMB 195
  09/07 06:55 07:55 הלסינקי (HEL) - ברלין (TXL) AB-8071
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בברלין  
  09/07 11:00 15:50 ברלין (TXL) - תל אביב (TLV) AB-8382
  Airbus A320-100/200
 • 02/07 21:45 00:05 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-789
  Airbus A330-300
  מחיר:
  $653
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  03/07 07:55 11:25 איסטנבול (IST) - הלסינקי (HEL) TK-1761
  Airbus A321-100/200
  09/07 12:20 15:50 הלסינקי (HEL) - איסטנבול (IST) TK-1762
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  09/07 18:05 20:05 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-788
  Airbus A330-300
 • 02/07 07:20 09:35 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-811
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $660
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  02/07 14:55 18:20 איסטנבול (IST) - הלסינקי (HEL) TK-1763
  32B
  09/07 19:15 22:40 הלסינקי (HEL) - איסטנבול (IST) TK-1764
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  10/07 00:15 02:20 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-810
  Airbus A321-100/200
 • 02/07 08:40 10:55 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-865
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $660
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  02/07 14:55 18:20 איסטנבול (IST) - הלסינקי (HEL) TK-1763
  32B
  09/07 19:15 22:40 הלסינקי (HEL) - איסטנבול (IST) TK-1764
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  10/07 00:15 02:20 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-810
  Airbus A321-100/200
 • 02/07 05:00 07:15 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-793
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $660
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  02/07 14:55 18:20 איסטנבול (IST) - הלסינקי (HEL) TK-1763
  32B
  09/07 19:15 22:40 הלסינקי (HEL) - איסטנבול (IST) TK-1764
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  10/07 00:15 02:20 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-810
  Airbus A321-100/200
 • 02/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $663
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  02/07 13:40 17:05 פרנקפורט (FRA) - הלסינקי (HEL) LH-850
  32A
  09/07 06:00 07:30 הלסינקי (HEL) - מינכן (MUC) LH-2467
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: במינכן  
  09/07 12:05 16:40 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-688
  Airbus A321-100/200
 • 02/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $663
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  02/07 09:40 13:05 פרנקפורט (FRA) - הלסינקי (HEL) LH-848
  32A
  09/07 19:15 20:45 הלסינקי (HEL) - מינכן (MUC) LH-2465
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: במינכן  
  09/07 23:00 03:35 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-680
  Airbus A321-100/200
 • 02/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $669
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  02/07 13:40 17:05 פרנקפורט (FRA) - הלסינקי (HEL) LH-850
  32A
  09/07 13:50 15:20 הלסינקי (HEL) - פרנקפורט (FRA) LH-849
  32A
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  09/07 18:00 23:00 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-690
  Airbus A321-100/200
 • 02/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $669
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  02/07 09:40 13:05 פרנקפורט (FRA) - הלסינקי (HEL) LH-848
  32A
  09/07 06:35 08:10 הלסינקי (HEL) - פרנקפורט (FRA) LH-855
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  09/07 10:20 15:20 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-686
  Airbus A321-100/200
 • 02/07 10:00 12:15 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-785
  Airbus A330-300
  מחיר:
  $679
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  02/07 14:55 18:20 איסטנבול (IST) - הלסינקי (HEL) TK-1763
  32B
  09/07 19:15 22:40 הלסינקי (HEL) - איסטנבול (IST) TK-1764
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  10/07 01:40 03:50 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-792
  Airbus A321-100/200
 • 02/07 15:05 19:00 תל אביב (TLV) - MOSCO (SVO) SU-503
  Boeing 777-300ER
  מחיר:
  $683
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בMOSCO  
  02/07 20:30 22:15 MOSCO (SVO) - הלסינקי (HEL) SU-3962
  EMBRAER EMB 190 / EMB 195
  09/07 13:25 15:05 הלסינקי (HEL) - MOSCO (SVO) SU-2207
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בMOSCO  
  09/07 18:25 22:40 MOSCO (SVO) - תל אביב (TLV) SU-504
  Boeing 777-300ER
 • 02/07 01:05 05:10 תל אביב (TLV) - MOSCO (SVO) SU-505
  Boeing 777-300ER
  מחיר:
  $683
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בMOSCO  
  02/07 10:45 12:35 MOSCO (SVO) - הלסינקי (HEL) SU-2206
  SU9
  09/07 13:25 15:05 הלסינקי (HEL) - MOSCO (SVO) SU-2207
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בMOSCO  
  09/07 18:25 22:40 MOSCO (SVO) - תל אביב (TLV) SU-504
  Boeing 777-300ER
 • 02/07 17:10 20:25 תל אביב (TLV) - ברלין (TXL) AB-8383
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $695
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בברלין  
  02/07 21:25 00:20 ברלין (TXL) - הלסינקי (HEL) AB-8070
  Airbus A320-100/200
  09/07 17:00 17:55 הלסינקי (HEL) - ברלין (TXL) AB-5621
  Airbus A319
        עצירת ביניים: בברלין  
  09/07 22:35 03:35 ברלין (TXL) - תל אביב (TLV) AB-8380
  Airbus A320-100/200
 • 02/07 04:50 08:05 תל אביב (TLV) - ברלין (TXL) AB-8381
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $705
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בברלין  
  02/07 13:15 16:05 ברלין (TXL) - הלסינקי (HEL) AB-5618
  Airbus A319
  09/07 07:50 08:45 הלסינקי (HEL) - ברלין (TXL) AB-5619
  EMBRAER EMB 190 / EMB 195
        עצירת ביניים: בברלין  
  09/07 11:00 15:50 ברלין (TXL) - תל אביב (TLV) AB-8382
  Airbus A320-100/200
 • 02/07 04:50 08:05 תל אביב (TLV) - ברלין (TXL) AB-8381
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $705
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בברלין  
  02/07 09:50 12:40 ברלין (TXL) - הלסינקי (HEL) AB-5638
  EMBRAER EMB 190 / EMB 195
  09/07 07:50 08:45 הלסינקי (HEL) - ברלין (TXL) AB-5619
  EMBRAER EMB 190 / EMB 195
        עצירת ביניים: בברלין  
  09/07 11:00 15:50 ברלין (TXL) - תל אביב (TLV) AB-8382
  Airbus A320-100/200
 • 02/07 04:50 08:05 תל אביב (TLV) - ברלין (TXL) AB-8381
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $706
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בברלין  
  02/07 12:40 15:35 ברלין (TXL) - הלסינקי (HEL) AB-8074
  Airbus A320-100/200
  09/07 07:50 08:45 הלסינקי (HEL) - ברלין (TXL) AB-5619
  EMBRAER EMB 190 / EMB 195
        עצירת ביניים: בברלין  
  09/07 11:00 15:50 ברלין (TXL) - תל אביב (TLV) AB-8382
  Airbus A320-100/200
 • 02/07 05:30 08:40 תל אביב (TLV) - שדה תעופה בוריספול (KBP) PS-778
  Boeing 737-800
  מחיר:
  $706
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בשדה תעופה בוריספול  
  02/07 09:25 11:30 שדה תעופה בוריספול (KBP) - הלסינקי (HEL) PS-151
  Boeing 737-300
  09/07 12:10 14:15 הלסינקי (HEL) - שדה תעופה בוריספול (KBP) PS-152
  EMBRAER EMB 190 / EMB 195
        עצירת ביניים: בשדה תעופה בוריספול  
  09/07 20:00 23:20 שדה תעופה בוריספול (KBP) - תל אביב (TLV) PS-777
  73J
 • 02/07 07:50 12:00 תל אביב (TLV) - MOSCO (SVO) SU-501
  32B
  מחיר:
  $708
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בMOSCO  
  02/07 18:20 20:05 MOSCO (SVO) - הלסינקי (HEL) SU-2200
  Airbus A321-100/200
  09/07 20:55 22:30 הלסינקי (HEL) - MOSCO (SVO) SU-2201
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בMOSCO  
  10/07 01:15 05:25 MOSCO (SVO) - תל אביב (TLV) SU-500
  32B
 • 02/07 07:50 12:00 תל אביב (TLV) - MOSCO (SVO) SU-501
  32B
  מחיר:
  $708
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בMOSCO  
  02/07 20:30 22:15 MOSCO (SVO) - הלסינקי (HEL) SU-3962
  EMBRAER EMB 190 / EMB 195
  09/07 20:55 22:30 הלסינקי (HEL) - MOSCO (SVO) SU-2201
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בMOSCO  
  10/07 01:15 05:25 MOSCO (SVO) - תל אביב (TLV) SU-500
  32B
 • 02/07 01:05 05:10 תל אביב (TLV) - MOSCO (SVO) SU-505
  Boeing 777-300ER
  מחיר:
  $708
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בMOSCO  
  02/07 11:50 13:30 MOSCO (SVO) - הלסינקי (HEL) SU-3960
  EMBRAER EMB 190 / EMB 195
  09/07 20:55 22:30 הלסינקי (HEL) - MOSCO (SVO) SU-2201
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בMOSCO  
  10/07 01:15 05:25 MOSCO (SVO) - תל אביב (TLV) SU-500
  32B
 • 02/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $709
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  02/07 13:40 17:05 פרנקפורט (FRA) - הלסינקי (HEL) LH-850
  32A
  09/07 19:15 20:45 הלסינקי (HEL) - מינכן (MUC) LH-2465
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: במינכן  
  09/07 23:00 03:35 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-680
  Airbus A321-100/200
 • 02/07 08:40 10:55 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-865
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $711
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  02/07 14:55 18:20 איסטנבול (IST) - הלסינקי (HEL) TK-1763
  32B
  09/07 12:20 15:50 הלסינקי (HEL) - איסטנבול (IST) TK-1762
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  09/07 18:05 20:05 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-788
  Airbus A330-300
 • 02/07 10:00 12:15 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-785
  Airbus A330-300
  מחיר:
  $711
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  02/07 14:55 18:20 איסטנבול (IST) - הלסינקי (HEL) TK-1763
  32B
  09/07 19:15 22:40 הלסינקי (HEL) - איסטנבול (IST) TK-1764
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  10/07 00:15 02:20 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-810
  Airbus A321-100/200
 • 02/07 05:00 07:15 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-793
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $711
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  02/07 14:55 18:20 איסטנבול (IST) - הלסינקי (HEL) TK-1763
  32B
  09/07 12:20 15:50 הלסינקי (HEL) - איסטנבול (IST) TK-1762
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  09/07 18:05 20:05 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-788
  Airbus A330-300
 • 02/07 07:20 09:35 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-811
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $711
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  02/07 14:55 18:20 איסטנבול (IST) - הלסינקי (HEL) TK-1763
  32B
  09/07 12:20 15:50 הלסינקי (HEL) - איסטנבול (IST) TK-1762
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  09/07 18:05 20:05 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-788
  Airbus A330-300
 • 02/07 21:45 00:05 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-789
  Airbus A330-300
  מחיר:
  $713
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  03/07 07:55 11:25 איסטנבול (IST) - הלסינקי (HEL) TK-1761
  Airbus A321-100/200
  09/07 12:20 15:50 הלסינקי (HEL) - איסטנבול (IST) TK-1762
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  09/07 19:45 21:50 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-864
  Airbus A321-100/200
 • 02/07 21:45 00:05 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-789
  Airbus A330-300
  מחיר:
  $713
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  03/07 07:55 11:25 איסטנבול (IST) - הלסינקי (HEL) TK-1761
  Airbus A321-100/200
  09/07 12:20 15:50 הלסינקי (HEL) - איסטנבול (IST) TK-1762
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  09/07 20:20 22:35 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-790
  Airbus A321-100/200
 • 02/07 08:00 11:30 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $714
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  02/07 13:40 17:05 פרנקפורט (FRA) - הלסינקי (HEL) LH-850
  32A
  09/07 06:00 07:30 הלסינקי (HEL) - מינכן (MUC) LH-2467
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: במינכן  
  09/07 12:05 16:40 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-688
  Airbus A321-100/200
 • 02/07 16:30 20:00 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-687
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $714
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  02/07 21:10 00:35 פרנקפורט (FRA) - הלסינקי (HEL) LH-854
  Airbus A321-100/200
  09/07 06:00 07:30 הלסינקי (HEL) - מינכן (MUC) LH-2467
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: במינכן  
  09/07 12:05 16:40 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-688
  Airbus A321-100/200
 • 02/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $715
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  02/07 13:40 17:05 פרנקפורט (FRA) - הלסינקי (HEL) LH-850
  32A
  09/07 06:35 08:10 הלסינקי (HEL) - פרנקפורט (FRA) LH-855
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  09/07 10:20 15:20 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-686
  Airbus A321-100/200
 • 02/07 16:30 20:00 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-687
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $720
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  02/07 21:10 00:35 פרנקפורט (FRA) - הלסינקי (HEL) LH-854
  Airbus A321-100/200
  09/07 13:50 15:20 הלסינקי (HEL) - פרנקפורט (FRA) LH-849
  32A
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  09/07 18:00 23:00 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-690
  Airbus A321-100/200
 • 02/07 08:00 11:30 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $720
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  02/07 13:40 17:05 פרנקפורט (FRA) - הלסינקי (HEL) LH-850
  32A
  09/07 13:50 15:20 הלסינקי (HEL) - פרנקפורט (FRA) LH-849
  32A
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  09/07 18:00 23:00 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-690
  Airbus A321-100/200
 • 02/07 04:50 08:05 תל אביב (TLV) - ברלין (TXL) AB-8381
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $726
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בברלין  
  02/07 12:40 15:35 ברלין (TXL) - הלסינקי (HEL) AB-8074
  Airbus A320-100/200
  09/07 19:50 20:45 הלסינקי (HEL) - ברלין (TXL) AB-8077
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בברלין  
  09/07 22:35 03:35 ברלין (TXL) - תל אביב (TLV) AB-8380
  Airbus A320-100/200
 • 02/07 04:50 08:05 תל אביב (TLV) - ברלין (TXL) AB-8381
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $738
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בברלין  
  02/07 16:15 19:10 ברלין (TXL) - הלסינקי (HEL) AB-8076
  Airbus A320-100/200
  09/07 07:50 08:45 הלסינקי (HEL) - ברלין (TXL) AB-5619
  EMBRAER EMB 190 / EMB 195
        עצירת ביניים: בברלין  
  09/07 11:00 15:50 ברלין (TXL) - תל אביב (TLV) AB-8382
  Airbus A320-100/200
 • 02/07 04:50 08:05 תל אביב (TLV) - ברלין (TXL) AB-8381
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $755
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בברלין  
  02/07 16:15 19:10 ברלין (TXL) - הלסינקי (HEL) AB-8076
  Airbus A320-100/200
  09/07 19:50 20:45 הלסינקי (HEL) - ברלין (TXL) AB-8077
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בברלין  
  09/07 22:35 03:35 ברלין (TXL) - תל אביב (TLV) AB-8380
  Airbus A320-100/200
 • 02/07 06:55 09:55 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-681
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $759
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  02/07 15:05 18:30 מינכן (MUC) - הלסינקי (HEL) LH-2464
  Airbus A321-100/200
  09/07 06:00 07:30 הלסינקי (HEL) - מינכן (MUC) LH-2467
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: במינכן  
  09/07 12:05 16:40 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-688
  Airbus A321-100/200
 • 02/07 16:30 20:00 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-687
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $760
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  02/07 21:10 00:35 פרנקפורט (FRA) - הלסינקי (HEL) LH-854
  Airbus A321-100/200
  09/07 19:15 20:45 הלסינקי (HEL) - מינכן (MUC) LH-2465
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: במינכן  
  09/07 23:00 03:35 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-680
  Airbus A321-100/200
 • 02/07 08:00 11:30 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $760
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  02/07 13:40 17:05 פרנקפורט (FRA) - הלסינקי (HEL) LH-850
  32A
  09/07 19:15 20:45 הלסינקי (HEL) - מינכן (MUC) LH-2465
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: במינכן  
  09/07 23:00 03:35 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-680
  Airbus A321-100/200
 • 02/07 10:00 12:15 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-785
  Airbus A330-300
  מחיר:
  $761
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  02/07 14:55 18:20 איסטנבול (IST) - הלסינקי (HEL) TK-1763
  32B
  09/07 12:20 15:50 הלסינקי (HEL) - איסטנבול (IST) TK-1762
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  09/07 18:05 20:05 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-788
  Airbus A330-300
 • 02/07 06:55 09:55 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-681
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $765
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  02/07 15:05 18:30 מינכן (MUC) - הלסינקי (HEL) LH-2464
  Airbus A321-100/200