Tusbezol

אנא המתן בזמן שהמערכת מאתרת נתונים

טיסות מתל אביב, ישראל לפריז, צרפת

נמצאו 200 תוצאות 01/07/2017 - 08/07/2017
תאריך המראה נחיתה פרטי הטיסה & זמן המתנה מספר טיסה & סוג מטוס מחיר
 • 01/07 08:00 11:30 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $461
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  01/07 21:35 22:45 פרנקפורט (FRA) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-1052
  Airbus A320-100/200
  08/07 06:10 07:25 פריז שרל דה גול (CDG) - פרנקפורט (FRA) LH-1053
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  08/07 18:00 23:00 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-690
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 08:00 11:30 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $461
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  01/07 16:25 17:35 פרנקפורט (FRA) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-1040
  Airbus A320-100/200
  08/07 06:10 07:25 פריז שרל דה גול (CDG) - פרנקפורט (FRA) LH-1053
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  08/07 10:20 15:20 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-686
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 08:00 11:30 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $461
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  01/07 21:35 22:45 פרנקפורט (FRA) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-1052
  Airbus A320-100/200
  08/07 06:10 07:25 פריז שרל דה גול (CDG) - פרנקפורט (FRA) LH-1053
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  08/07 10:20 15:20 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-686
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $461
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  01/07 16:25 17:35 פרנקפורט (FRA) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-1040
  Airbus A320-100/200
  08/07 06:10 07:25 פריז שרל דה גול (CDG) - פרנקפורט (FRA) LH-1053
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  08/07 18:00 23:00 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-690
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 08:00 11:30 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $461
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  01/07 16:25 17:35 פרנקפורט (FRA) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-1040
  Airbus A320-100/200
  08/07 06:10 07:25 פריז שרל דה גול (CDG) - פרנקפורט (FRA) LH-1053
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  08/07 18:00 23:00 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-690
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $461
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  01/07 16:25 17:35 פרנקפורט (FRA) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-1040
  Airbus A320-100/200
  08/07 06:10 07:25 פריז שרל דה גול (CDG) - פרנקפורט (FRA) LH-1053
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  08/07 10:20 15:20 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-686
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 08:00 11:30 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $475
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  01/07 21:35 22:45 פרנקפורט (FRA) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-1052
  Airbus A320-100/200
  08/07 18:20 19:35 פריז שרל דה גול (CDG) - פרנקפורט (FRA) LH-1041
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  09/07 14:00 19:00 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-694
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 08:00 11:30 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $475
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  01/07 16:25 17:35 פרנקפורט (FRA) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-1040
  Airbus A320-100/200
  08/07 18:20 19:35 פריז שרל דה גול (CDG) - פרנקפורט (FRA) LH-1041
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  09/07 14:00 19:00 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-694
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $475
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  01/07 16:25 17:35 פרנקפורט (FRA) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-1040
  Airbus A320-100/200
  08/07 18:20 19:35 פריז שרל דה גול (CDG) - פרנקפורט (FRA) LH-1041
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  09/07 14:00 19:00 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-694
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 18:05 21:05 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-689
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $484
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  02/07 15:40 17:10 מינכן (MUC) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-2234
  32A
  08/07 06:10 07:25 פריז שרל דה גול (CDG) - פרנקפורט (FRA) LH-1053
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  08/07 18:00 23:00 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-690
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 18:05 21:05 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-689
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $484
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  02/07 15:40 17:10 מינכן (MUC) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-2234
  32A
  08/07 06:10 07:25 פריז שרל דה גול (CDG) - פרנקפורט (FRA) LH-1053
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  08/07 10:20 15:20 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-686
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 16:05 19:15 תל אביב (TLV) - ציריך (ZRH) LX-253
  Airbus A330-300
  מחיר:
  $500
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בציריך  
  01/07 20:50 22:05 ציריך (ZRH) - פריז שרל דה גול (CDG) LX-646
  CS1
  08/07 06:10 07:25 פריז שרל דה גול (CDG) - פרנקפורט (FRA) LH-1053
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  08/07 10:20 15:20 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-686
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 08:00 11:30 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $503
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  01/07 16:25 17:35 פרנקפורט (FRA) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-1040
  Airbus A320-100/200
  08/07 14:45 16:00 פריז שרל דה גול (CDG) - פרנקפורט (FRA) LH-1035
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  08/07 18:00 23:00 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-690
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 08:00 11:30 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $503
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  01/07 16:25 17:35 פרנקפורט (FRA) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-1040
  Airbus A320-100/200
  08/07 07:50 09:05 פריז שרל דה גול (CDG) - פרנקפורט (FRA) LH-1051
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  08/07 14:00 19:00 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-694
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 08:00 11:30 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $503
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  01/07 16:25 17:35 פרנקפורט (FRA) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-1040
  Airbus A320-100/200
  08/07 07:00 08:15 פריז שרל דה גול (CDG) - ציריך (ZRH) LX-647
  CS1
        עצירת ביניים: בציריך  
  08/07 09:45 14:35 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-252
  Airbus A330-300
 • 01/07 08:00 11:30 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $503
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  01/07 16:25 17:35 פרנקפורט (FRA) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-1040
  Airbus A320-100/200
  08/07 07:50 09:05 פריז שרל דה גול (CDG) - פרנקפורט (FRA) LH-1051
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  08/07 10:20 15:20 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-686
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $508
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  01/07 09:30 10:40 פרנקפורט (FRA) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-1030
  Airbus A319
  08/07 06:10 07:25 פריז שרל דה גול (CDG) - פרנקפורט (FRA) LH-1053
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  08/07 10:20 15:20 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-686
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 21:45 00:05 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-789
  Boeing 777-300ER
  מחיר:
  $530
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  02/07 06:55 09:35 איסטנבול (IST) - פריז שרל דה גול (CDG) TK-1821
  Airbus A330-300
  08/07 14:10 18:40 פריז שרל דה גול (CDG) - איסטנבול (IST) TK-1824
  Airbus A330-300
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  09/07 00:15 02:20 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-810
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 08:00 11:30 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $531
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  01/07 16:25 17:35 פרנקפורט (FRA) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-1040
  Airbus A320-100/200
  08/07 20:50 22:00 פריז שרל דה גול (CDG) - ציריך (ZRH) LX-645
  32B
        עצירת ביניים: בציריך  
  08/07 22:40 03:25 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-256
  Airbus A330-300
 • 01/07 16:05 19:15 תל אביב (TLV) - ציריך (ZRH) LX-253
  Airbus A330-300
  מחיר:
  $541
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בציריך  
  01/07 20:50 22:05 ציריך (ZRH) - פריז שרל דה גול (CDG) LX-646
  CS1
  08/07 07:50 09:05 פריז שרל דה גול (CDG) - פרנקפורט (FRA) LH-1051
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  08/07 14:00 19:00 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-694
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 16:05 19:15 תל אביב (TLV) - ציריך (ZRH) LX-253
  Airbus A330-300
  מחיר:
  $541
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בציריך  
  01/07 20:50 22:05 ציריך (ZRH) - פריז שרל דה גול (CDG) LX-646
  CS1
  08/07 07:50 09:05 פריז שרל דה גול (CDG) - פרנקפורט (FRA) LH-1051
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  08/07 10:20 15:20 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-686
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 16:05 19:15 תל אביב (TLV) - ציריך (ZRH) LX-253
  Airbus A330-300
  מחיר:
  $541
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בציריך  
  01/07 20:50 22:05 ציריך (ZRH) - פריז שרל דה גול (CDG) LX-646
  CS1
  08/07 14:45 16:00 פריז שרל דה גול (CDG) - פרנקפורט (FRA) LH-1035
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  08/07 18:00 23:00 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-690
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 16:05 19:15 תל אביב (TLV) - ציריך (ZRH) LX-253
  Airbus A330-300
  מחיר:
  $542
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בציריך  
  01/07 20:50 22:05 ציריך (ZRH) - פריז שרל דה גול (CDG) LX-646
  CS1
  08/07 07:00 08:15 פריז שרל דה גול (CDG) - ציריך (ZRH) LX-647
  CS1
        עצירת ביניים: בציריך  
  08/07 09:45 14:35 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-252
  Airbus A330-300
 • 01/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $549
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  01/07 09:30 10:40 פרנקפורט (FRA) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-1030
  Airbus A319
  08/07 07:50 09:05 פריז שרל דה גול (CDG) - פרנקפורט (FRA) LH-1051
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  08/07 14:00 19:00 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-694
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $549
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  01/07 09:30 10:40 פרנקפורט (FRA) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-1030
  Airbus A319
  08/07 14:45 16:00 פריז שרל דה גול (CDG) - פרנקפורט (FRA) LH-1035
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  08/07 18:00 23:00 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-690
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $549
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  01/07 09:30 10:40 פרנקפורט (FRA) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-1030
  Airbus A319
  08/07 07:50 09:05 פריז שרל דה גול (CDG) - פרנקפורט (FRA) LH-1051
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  08/07 10:20 15:20 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-686
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $549
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  01/07 09:30 10:40 פרנקפורט (FRA) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-1030
  Airbus A319
  08/07 07:00 08:15 פריז שרל דה גול (CDG) - ציריך (ZRH) LX-647
  CS1
        עצירת ביניים: בציריך  
  08/07 09:45 14:35 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-252
  Airbus A330-300
 • 01/07 00:55 03:05 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-791
  Airbus A330-300
  מחיר:
  $551
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול שדה תעופה סביחה  
  01/07 08:35 11:25 איסטנבול שדה תעופה סביחה (SAW) - פריז שרל דה גול (CDG) TK-1819
  Boeing 737-800
  08/07 14:10 18:40 פריז שרל דה גול (CDG) - איסטנבול (IST) TK-1824
  Airbus A330-300
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  09/07 00:15 02:20 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-810
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 08:00 11:30 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $554
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  01/07 16:25 17:35 פרנקפורט (FRA) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-1040
  Airbus A320-100/200
  08/07 10:30 11:45 פריז שרל דה גול (CDG) - פרנקפורט (FRA) LH-1029
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  08/07 14:00 19:00 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-694
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 16:05 19:15 תל אביב (TLV) - ציריך (ZRH) LX-253
  Airbus A330-300
  מחיר:
  $569
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בציריך  
  01/07 20:50 22:05 ציריך (ZRH) - פריז שרל דה גול (CDG) LX-646
  CS1
  08/07 20:50 22:00 פריז שרל דה גול (CDG) - ציריך (ZRH) LX-645
  32B
        עצירת ביניים: בציריך  
  08/07 22:40 03:25 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-256
  Airbus A330-300
 • 01/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $577
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  01/07 09:30 10:40 פרנקפורט (FRA) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-1030
  Airbus A319
  08/07 20:50 22:00 פריז שרל דה גול (CDG) - ציריך (ZRH) LX-645
  32B
        עצירת ביניים: בציריך  
  08/07 22:40 03:25 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-256
  Airbus A330-300
 • 01/07 08:40 10:55 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-865
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $578
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  01/07 15:30 18:10 איסטנבול (IST) - פריז שרל דה גול (CDG) TK-1827
  Airbus A330-300
  08/07 14:10 18:40 פריז שרל דה גול (CDG) - איסטנבול (IST) TK-1824
  Airbus A330-300
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  09/07 00:15 02:20 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-810
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 10:00 12:15 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-785
  Airbus A330-300
  מחיר:
  $578
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  01/07 15:30 18:10 איסטנבול (IST) - פריז שרל דה גול (CDG) TK-1827
  Airbus A330-300
  08/07 14:10 18:40 פריז שרל דה גול (CDG) - איסטנבול (IST) TK-1824
  Airbus A330-300
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  09/07 00:15 02:20 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-810
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 14:15 16:35 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-795
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $578
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  01/07 19:20 22:05 איסטנבול (IST) - פריז שרל דה גול (CDG) TK-1829
  32B
  08/07 14:10 18:40 פריז שרל דה גול (CDG) - איסטנבול (IST) TK-1824
  Airbus A330-300
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  09/07 00:15 02:20 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-810
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 08:00 11:30 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $593
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  01/07 16:25 17:35 פרנקפורט (FRA) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-1040
  Airbus A320-100/200
  08/07 18:45 19:55 פריז שרל דה גול (CDG) - ציריך (ZRH) LX-657
  Airbus A319
        עצירת ביניים: בציריך  
  08/07 22:40 03:25 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-256
  Airbus A330-300
 • 01/07 16:05 19:15 תל אביב (TLV) - ציריך (ZRH) LX-253
  Airbus A330-300
  מחיר:
  $593
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בציריך  
  01/07 20:50 22:05 ציריך (ZRH) - פריז שרל דה גול (CDG) LX-646
  CS1
  08/07 10:30 11:45 פריז שרל דה גול (CDG) - פרנקפורט (FRA) LH-1029
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  08/07 14:00 19:00 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-694
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 08:00 11:30 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $594
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  01/07 16:25 17:35 פרנקפורט (FRA) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-1040
  Airbus A320-100/200
  08/07 17:45 19:10 פריז שרל דה גול (CDG) - מינכן (MUC) LH-2235
  E95
        עצירת ביניים: במינכן  
  08/07 23:00 03:35 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-680
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 08:00 11:30 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $594
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  01/07 16:25 17:35 פרנקפורט (FRA) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-1040
  Airbus A320-100/200
  08/07 06:25 07:50 פריז שרל דה גול (CDG) - מינכן (MUC) LH-2239
  32A
        עצירת ביניים: במינכן  
  08/07 12:05 16:40 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-688
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 06:55 09:55 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-681
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $594
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  01/07 15:40 17:10 מינכן (MUC) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-2234
  E95
  08/07 06:10 07:25 פריז שרל דה גול (CDG) - פרנקפורט (FRA) LH-1053
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  08/07 10:20 15:20 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-686
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $601
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  01/07 12:30 13:40 פרנקפורט (FRA) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-1034
  Airbus A320-100/200
  08/07 06:10 07:25 פריז שרל דה גול (CDG) - פרנקפורט (FRA) LH-1053
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  08/07 10:20 15:20 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-686
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 16:30 20:00 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-687
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $601
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  01/07 21:35 22:45 פרנקפורט (FRA) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-1052
  Airbus A320-100/200
  08/07 06:10 07:25 פריז שרל דה גול (CDG) - פרנקפורט (FRA) LH-1053
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  08/07 10:20 15:20 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-686
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 08:00 11:30 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $601
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  01/07 12:30 13:40 פרנקפורט (FRA) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-1034
  Airbus A320-100/200
  08/07 06:10 07:25 פריז שרל דה גול (CDG) - פרנקפורט (FRA) LH-1053
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  08/07 10:20 15:20 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-686
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $601
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  01/07 09:30 10:40 פרנקפורט (FRA) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-1030
  Airbus A319
  08/07 10:30 11:45 פריז שרל דה גול (CDG) - פרנקפורט (FRA) LH-1029
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  08/07 14:00 19:00 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-694
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 05:05 08:05 תל אביב (TLV) - ורשה (WAW) LO-152
  Boeing 737-400
  מחיר:
  $614
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בורשה  
  01/07 16:30 18:55 ורשה (WAW) - פריז שרל דה גול (CDG) LO-335
  Boeing 737-800
  08/07 19:40 21:55 פריז שרל דה גול (CDG) - ורשה (WAW) LO-336
  Boeing 737-400
        עצירת ביניים: בורשה  
  08/07 22:55 03:45 ורשה (WAW) - תל אביב (TLV) LO-151
  Boeing 737-800
 • 01/07 16:05 19:15 תל אביב (TLV) - ציריך (ZRH) LX-253
  Airbus A330-300
  מחיר:
  $631
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בציריך  
  01/07 20:50 22:05 ציריך (ZRH) - פריז שרל דה גול (CDG) LX-646
  CS1
  08/07 18:45 19:55 פריז שרל דה גול (CDG) - ציריך (ZRH) LX-657
  Airbus A319
        עצירת ביניים: בציריך  
  08/07 22:40 03:25 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-256
  Airbus A330-300
 • 01/07 16:05 19:15 תל אביב (TLV) - ציריך (ZRH) LX-253
  Airbus A330-300
  מחיר:
  $633
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בציריך  
  01/07 20:50 22:05 ציריך (ZRH) - פריז שרל דה גול (CDG) LX-646
  CS1
  08/07 06:25 07:50 פריז שרל דה גול (CDG) - מינכן (MUC) LH-2239
  32A
        עצירת ביניים: במינכן  
  08/07 12:05 16:40 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-688
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 16:05 19:15 תל אביב (TLV) - ציריך (ZRH) LX-253
  Airbus A330-300
  מחיר:
  $633
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בציריך  
  01/07 20:50 22:05 ציריך (ZRH) - פריז שרל דה גול (CDG) LX-646
  CS1
  08/07 17:45 19:10 פריז שרל דה גול (CDG) - מינכן (MUC) LH-2235
  E95
        עצירת ביניים: במינכן  
  08/07 23:00 03:35 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-680
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 06:55 09:55 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-681
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $635
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  01/07 15:40 17:10 מינכן (MUC) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-2234
  E95
  08/07 07:50 09:05 פריז שרל דה גול (CDG) - פרנקפורט (FRA) LH-1051
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  08/07 14:00 19:00 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-694
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 06:55 09:55 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-681
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $635
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  01/07 15:40 17:10 מינכן (MUC) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-2234
  E95
  08/07 07:50 09:05 פריז שרל דה גול (CDG) - פרנקפורט (FRA) LH-1051
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  08/07 10:20 15:20 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-686
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 06:55 09:55 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-681
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $635
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  01/07 15:40 17:10 מינכן (MUC) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-2234
  E95
  08/07 14:45 16:00 פריז שרל דה גול (CDG) - פרנקפורט (FRA) LH-1035
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  08/07 18:00 23:00 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-690
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 06:55 09:55 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-681
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $636
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  01/07 15:40 17:10 מינכן (MUC) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-2234
  E95
  08/07 07:00 08:15 פריז שרל דה גול (CDG) - ציריך (ZRH) LX-647
  CS1
        עצירת ביניים: בציריך  
  08/07 09:45 14:35 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-252
  Airbus A330-300
 • 01/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $639
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  01/07 09:30 10:40 פרנקפורט (FRA) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-1030
  Airbus A319
  08/07 18:45 19:55 פריז שרל דה גול (CDG) - ציריך (ZRH) LX-657
  Airbus A319
        עצירת ביניים: בציריך  
  08/07 22:40 03:25 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-256
  Airbus A330-300
 • 01/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $641
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  01/07 09:30 10:40 פרנקפורט (FRA) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-1030
  Airbus A319
  08/07 17:45 19:10 פריז שרל דה גול (CDG) - מינכן (MUC) LH-2235
  E95
        עצירת ביניים: במינכן  
  08/07 23:00 03:35 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-680
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 08:00 11:30 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $641
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  01/07 16:25 17:35 פרנקפורט (FRA) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-1040
  Airbus A320-100/200
  08/07 08:40 10:05 פריז שרל דה גול (CDG) - מינכן (MUC) LH-2227
  E95
        עצירת ביניים: במינכן  
  08/07 12:05 16:40 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-688
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $641
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  01/07 09:30 10:40 פרנקפורט (FRA) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-1030
  Airbus A319
  08/07 06:25 07:50 פריז שרל דה גול (CDG) - מינכן (MUC) LH-2239
  32A
        עצירת ביניים: במינכן  
  08/07 12:05 16:40 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-688
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 08:00 11:30 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $642
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  01/07 12:30 13:40 פרנקפורט (FRA) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-1034
  Airbus A320-100/200
  08/07 14:45 16:00 פריז שרל דה גול (CDG) - פרנקפורט (FRA) LH-1035
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  08/07 18:00 23:00 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-690
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $642
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  01/07 12:30 13:40 פרנקפורט (FRA) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-1034
  Airbus A320-100/200
  08/07 07:50 09:05 פריז שרל דה גול (CDG) - פרנקפורט (FRA) LH-1051
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  08/07 10:20 15:20 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-686
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $642
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  01/07 12:30 13:40 פרנקפורט (FRA) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-1034
  Airbus A320-100/200
  08/07 14:45 16:00 פריז שרל דה גול (CDG) - פרנקפורט (FRA) LH-1035
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  08/07 18:00 23:00 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-690
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 16:30 20:00 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-687
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $642
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  01/07 21:35 22:45 פרנקפורט (FRA) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-1052
  Airbus A320-100/200
  08/07 07:50 09:05 פריז שרל דה גול (CDG) - פרנקפורט (FRA) LH-1051
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  08/07 14:00 19:00 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-694
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $642
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  01/07 12:30 13:40 פרנקפורט (FRA) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-1034
  Airbus A320-100/200
  08/07 07:50 09:05 פריז שרל דה גול (CDG) - פרנקפורט (FRA) LH-1051
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  08/07 14:00 19:00 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-694
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 16:30 20:00 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-687
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $642
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  01/07 21:35 22:45 פרנקפורט (FRA) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-1052
  Airbus A320-100/200
  08/07 14:45 16:00 פריז שרל דה גול (CDG) - פרנקפורט (FRA) LH-1035
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  08/07 18:00 23:00 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-690
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 16:30 20:00 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-687
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $642
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  01/07 21:35 22:45 פרנקפורט (FRA) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-1052
  Airbus A320-100/200
  08/07 07:00 08:15 פריז שרל דה גול (CDG) - ציריך (ZRH) LX-647
  CS1
        עצירת ביניים: בציריך  
  08/07 09:45 14:35 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-252
  Airbus A330-300
 • 01/07 08:00 11:30 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $642
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  01/07 12:30 13:40 פרנקפורט (FRA) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-1034
  Airbus A320-100/200
  08/07 07:00 08:15 פריז שרל דה גול (CDG) - ציריך (ZRH) LX-647
  CS1
        עצירת ביניים: בציריך  
  08/07 09:45 14:35 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-252
  Airbus A330-300
 • 01/07 04:50 08:20 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $642
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  01/07 12:30 13:40 פרנקפורט (FRA) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-1034
  Airbus A320-100/200
  08/07 07:00 08:15 פריז שרל דה גול (CDG) - ציריך (ZRH) LX-647
  CS1
        עצירת ביניים: בציריך  
  08/07 09:45 14:35 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-252
  Airbus A330-300
 • 01/07 08:00 11:30 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $642
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  01/07 12:30 13:40 פרנקפורט (FRA) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-1034
  Airbus A320-100/200
  08/07 07:50 09:05 פריז שרל דה גול (CDG) - פרנקפורט (FRA) LH-1051
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  08/07 10:20 15:20 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-686
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 16:30 20:00 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-687
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $642
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  01/07 21:35 22:45 פרנקפורט (FRA) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-1052
  Airbus A320-100/200
  08/07 07:50 09:05 פריז שרל דה גול (CDG) - פרנקפורט (FRA) LH-1051
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  08/07 10:20 15:20 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-686
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 08:00 11:30 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $642
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  01/07 12:30 13:40 פרנקפורט (FRA) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-1034
  Airbus A320-100/200
  08/07 07:50 09:05 פריז שרל דה גול (CDG) - פרנקפורט (FRA) LH-1051
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  08/07 14:00 19:00 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-694
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 06:55 09:55 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-681
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $645
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  01/07 12:25 13:55 מינכן (MUC) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-2230
  Airbus A320-100/200
  08/07 06:10 07:25 פריז שרל דה גול (CDG) - פרנקפורט (FRA) LH-1053
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  08/07 10:20 15:20 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-686
  Airbus A321-100/200
 • 01/07 08:00 11:30 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $647
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  01/07 16:25 17:35 פרנקפורט (FRA) - פריז שרל דה גול (CDG) LH-1040
  Airbus A320-100/200
  08/07 09:20 10:35 פריז שרל דה גול (